Tražioci posla Oglašivači

Dodajte vaše poslove na Careerjet

Sa objavom svojih poslova na Careerjet, obezbedili smo visoko vidljivost vaših oglasa, dostigavši dobro ciljane kandidate.

Careerjet usluge za objavu funkcioniše na osnovu cene po kliku: plaćate samo kada tražilac posla, zainteresovan za jednog od vaših radnih oglasa, klikne na radno mesto pronađeno na Careerjet, da pročita više pre primene.

Cena po kliku: 0,05 € neto      Minimalno punjenje vašeg naloga: 30,00 € neto

Čim se vaš račun oglašivača odobrava, vaši poslovi navedeni su na našem pretraživaču i kandidati mogu da ih pronađe. Kada na vašom nalogu ponestane kredita, vaši oglasi se smanje, a onda su suspendovani. Jednostavno dopunite svoj nalog, da biste aktivirali svoje liste.

Korisniku prijatan interfejs vam omogućava da upravljate sa svojim listingima i pratite statistiku.

Takođe, možete imati ličnog menadžera naloga Careerjet, da rukuje vaše upite i savetuje o optimalnim rešenjima za povećanje vidljivosti vaših oglasa i generisanje maksimalnih zahteva.

Prihvatamo:

Credit Cards Accepted: Visa, Master Card, American Express, Maestro, Cirrus, Switch, Solo, PayPal and World Pay